Category: PM статии

V-образен модел (V-Shaped Model)

V-образният модел за SDLC е разширен вариант на Водопадния метод, но вместо процесът на разработка на софтуера да се движи линейно надолу,...

Водопаден модел (Waterfall Model)

Водопадният модел е най-ранната методология, разработена за менажиране на проекти за изграждане на софтуерни продукти.