Галя Тодорова | CV

Галя Тодорова | личен уебсайт

Резюме

Понастоящем, професионалните ми интереси са в областта на управление и бизнес анализ на ИТ проекти, и в частност, уеб проекти от различен мащаб.

Благодарение на дългогодишния си опит като бизнес анализатор и ръководител на IT проекти в различни бизнес сфери, както и на сериозния опит в областта на онлайн маркетинга, умея да разбирам в дълбочина както бизнес изискванията и нуждите, така и техническияте предизвикателства, които стоят пред различни проекти.


За контакти »

PM портфолио »

Професионален опит


04.2016 – сега

ИТ Бизнес Aнализатор

Енерджайз Глобал Сървисис ЕООД


11.2019 – 03.2021

Бизнес Анализатор

Кохирънт Сълюшънс ЕООД

Дейности:

 • Outsourcing поддръжка за WEX Inc. – платформа за менажиране на процесите по здравно осигуряване в Америка (управление на планове на частни лица от името на бизнес потребители – работодатели, обработка на застрахователни претенции, адаптиране на платформата към нуждите на частни, бизнес потребители, финансови институции и други, както и пълно съответствие с актуалните законовите изисквания).
 • Участие в процесите по оценка и имплементация на нови функционалности, с цел крайният продукт да отговори напълно на нуждите и очакванията на клиента – изясняване на изискванията с клиента и осигуряване на пълното им разбиране от страна на техническите екипи.
 • Анализ на изискванията на клиента и предоставяне на оценка на работата, нужна за имплементацията. Поддържане на постоянна комуникация с техническите и продуктовите екипи, както и други заинтересовани страни с цел изясняване на изискванията, комуникиране и управление на рискове, зависимости, решение на проблеми.
 • Организиране и водене на kick-off срещи за запознаване на техническия екип със задачите, срещи с клиента за преглед и одобрение на изискванията (requirements reviews), презентиране на новите функционалности (feature presentations), демостриране на готовата функционалност (demonstration meetings), както и срещи при необходмост от допълнителна информация – с клиента, с други технически лица от страна на клиента (системни архитекти, тесни специалисти в определена част от бизнеса и други), с други екипи в Кохирънт Сълюшънс или с членове на екипа, при нужда от разяснения или обсъждане.
 • Поддръжка на продуктова документация, включително планове за оценка, спецификация на изискванията (SRS), описания на готовата функционалност (Ops Readiness документи), use cases, user stories и други.

09.2016 – 05.2019

Ръководител ИТ проекти

Кредисимо ЕАД и Кредисимо Супер АД

Проекти:

 • Credissimo Супер – уебсайт и система за обратен лизинг
 • Поддръжка и допълнителни функционалности на уебсайта и системата на Credissimo Супер
  • съответствие на системата с регламента за защита на личните данни (GDPR);
  • автоматизирани счетоводни експорти;
  • работа на системата с повече от един офис и откриване на 8 офиса в България, с всички съпътстващи процеси (автоматизирана комуникация на ниво офис със служители по офиси, партньори, документация, клиенти);
  • процедура по изземване на автомобили и закриване на договори;
  • подготовка за новите изисквания в ЗМИП
 • Ребрандиране на Credissimo Супер в maxo.bg, обновяване и осъвременяване на уебсайта
 • Потребителски профили
  • Credissimo Полша
  • Credissimo България
 • Поддръжка и нови функционалности за Credissimo Полша

06.2015 – 05.2016

Онлайн маркетинг мениджър (румънски пазар)

БГ Меню ООД


12.2013 – 04.2015

Съсобственик и ръководител ИТ проекти

Ценим БГ ООД

Проекти:

 • lekarite.info – уебсайт за оценка и коментари за лекари, лечебни заведения и аптеки, с информация за специалността на всеки лекар, дали работи по НЗОК, какво е работното му време, както и данни за контакт, визуализирани и на карта
 • cenim.bg (до ранна бета версия) – уебсайт и система за сравнение на цени, с възможност за прилагане на детайлни филтри за всеки тип продукти.

08.2013 – 11.2014

Ръководител уеб проекти и онлайн маркетинг

Картекс П ООД (CarpetMax)

Проекти:

 • carpetmax.bg – редизайн и обновяване на кода на уебсайта и комуникацията му с ERP системата на компанията, следяща наличности от офлайн обектите и онлайн магазина
 • luxurycarpets.com – довършване на разработката и обновяване на съдържанието на уебсайта
 • carpet-outlet.bg – довършване на разработката на уебсайта и интеграцията с ERP системата на CarpetMax за импорт на продукти, предвидени за този уебсайт; създаване на обучителни материали за работа със CMS-а на сайта
 • carpetmax.gr – създаване на уебсайт със CMS
 • carpetmax.mk – създаване на нов уебсайт, със същите дизайн и функционалности, налични в предишния
 • r5 club – уебсайт и CMS, представящи спортен център, с опция за запазване на тенис кортове онлайн, като заетостта им се следи и обновява в реално време, заедно с офлайн резервациите, правени на място от служителите.

01.2013 – 09.2013

Ръководител екип “Дигитален маркетинг”

Бери Груп България ООД


11.2012 – 05.2013

Акаунт мениджър (Google AdWords и Analytics)

Авус Капитал ООД (Trader BG)


03.2010 – 11.2012

Специалист онлайн маркетинг и стажант ръководител уеб проекти

Уеб агенция Ирис Визия ООД

Образование


2011 – 2015

Образователна степен: магистър

Управление на проекти в сферата на ИТ

Нов Български университет


2005 – 2010

Образователна степен: бакалавър

Българска филология

СУ “Св. Климент Охридски”


2001 – 2005

Образователна степен: средно специално образование

Лазерна техника, с езиков профил: френски език

НПГПТО “М. В. Ломоносов”

PM Инструменти

Confluence:

★★★★★

JIRA:

★★★★

RedMine:

★★★★★

JIRA Timesheets:

★★★

easyBI

★★★

Trello

★★★★


Езикови познания

Английски език

B2

Разбиране:

★★★★

Писане:

★★★

Разговое:

★★★

Френски език

A2

Разбиране:

★★

Писане:

Разговор:


Технически познания

HTML:

★★★★

CSS:

★★★

Bootstrap:

★★★

PHP:

JavaScript:

Codeigniter:


Лични качества

 • Любопитство, с постоянно желание за учене;
 • Способност за ефективна работа при кратки срокове;
 • Възможност за работа по различни проекти едновременно;
 • Умения за аналитично решаване и проблеми;
 • Положителен стил на комуникация;
 • Способност за работа както самостоятелно, така и в екип.

Сертификация

 • Team Software Process (certificate at Software Engineering Institute – Carnegie Mellon)
 • PHP Tutorial (sololearn.com)
 • JavaScript Tutorial (sololearn.com)
 • HTML Fundamentals (sololearn.com)