05.04.2014

Подходи за справяне с критиката

Всеки от нас е изпадал в момент, в който да бъде оценяван. Най-често това се случва в работата на опеделен период от време. Повечето хора приемат негативно тези моменти и очакват някой да дойде в офиса, за да им каже, че са направили нещо погрешно, в недостатъчна степен или в най-лошия случай, че цялата им работа е пълен провал.

Не е задължително тези разговори да протичат по този начин и има няколко неща, които можете да направите, за да помогнете процесът да върви по-лесно. Едно от тях е правилната реакция на критиката. Затова в следващите редове ще дам няколко съвета за това как да реагирате, когато ви критикуват, независимо дали става дума за служебния или личния ви живот.

Правилната реакция на критиката

Неправилно е оценката за постъпките или работата на някого да се фокусира изцяло върху нещата, които не са направени перфектно. Но дори най-добрата оценка включва обсъждане в голяма степен на проблемите и трудностите. Това е част от процеса и вие трябва да сте готови да се изправите пред нея спокойно.

Има три неща, които са извън и над общия стремеж за налагане на мнение и показване на това кой е с по-силен характер. Това са:

1) Максимална точност

Трябва да се уверите, че фактите, които се взимат под внимание са точни и правилно разбрани. Отклонявайте изказвания като “Никога не сте навереме със сроковете”. Малко вероятно е това да е вярно. Но какво е закъснението и какви са последиците от това? По-лесно и конструктивно е да обсъждате спецификата на проблема и да търсите начини за решаването му. Водете дискусията само с точни факти, чието значение е ясно за всички страни в разговора. Това е първата стъпка за правилна реакция на критиката.

2) Обективност

Критиката обикновено кара хората автоматично да започват да се защитават. По този начин объждането на проблема рядко е конструктивно. Използването на утвърждаваща позиция е по-полезно. По този начин:

– показвате, че има смисъл от дискусията (ако не можете да го направите, върнете се към постигане на точност на фактите, описано предишната точка);

– показвате, че държите на конструктивната дискусия;

– давате да се разбере, че сте сериозен и искате разговорът да протече в дух на разбирателство;

– остава ви време да помислите (което може да бъде много полезно!) и създава последователност в дискусията и така тя ще протече по-лесно.

Няколко думи може да са всичко, което е необходимо в ситуацията. Ако започвате изречението утвърдително (“да, има проблем с това”), това ви дава власт и звучите убедително, дори ако целта ви е да минимизирате проблема.

3) Справяне с проблемите

Въпреки всичко трябва да се справите с проблемите. Възможностите за развитие на ситуацията са малко, следователно е лесно да управлявате как ще протече дискусията. Трябва да обсъдите проблема. Има четири начина за това:

1. Премахване на проблема

Обяснете, че това, което изглежда като проблем или грешка, всъщност не е такова. Забавянето със сроковете може да не е било включено в първоначалния план, но друга част от проекта може да била свършена по-бързо и така забавянето няма да забави завършването на проекта.

2. Омаловажаване на проблема

Може би е трудно да признаете, че има проблем, но можете да докажете, че той не е от съществено значение за общата работа.

3. Превърнете проблема в плюс

При управлението на проекти по ИТ, често използвана реплика е “това не е бъг, а подобрение”. Забавянето е било извън плановете, но то може да е било, за да се избегне по-голям проблем, който в бъдеще да доведе до по-сериозни спънки в проекта.

4. Признайте, че има проблем

Понякога просто няма как да кажете на черното – бяло. Дългосрочните проекти или целогодишната работа не минават гладко. В тези случаи вие трябва да покажете на оценяващия, че във всяка дейност има проблеми и грешки, но цялостно погледнато, сте си свършили работата добре.

СЪВЕТ: Не забравяйте , че основната цел на оценката е да се поставят основите за успешна работа през следващата година или за следващия проект, а не да се водят безкрайни спорове за това, което не може да бъде променено. Няма как да върнем времето назад, но можем да се поучим от опита. Затова от ключово значение е в дискусията да се спрем на проблемите, от които можем да вземем поука за в бъдеще.

Важно е да се направи списък на проблемите, извършените действия и последиците от тях, както и да се направи предписание как може да се избегнат в бъдеще. Неспазването на тези предписания може да доведе до непредвидени ситуации, затова е нужно да се създадат нови поцедури, в случай, че ситуацията се повтори отново. Може да се наложи да изградите или използвате умения, които не са ви били необходими в работата преди, а понякога ще трябва бързо да усвоите нови уроци и работни навици. В крайна сметка акцентът на разговора трябва да бъде върху конструктивните елементи на диалога.

СЪВЕТ: Ако областта е специфична, подгответе се предварително за критиките. Вие със сигурност знаете кои въпроси е най-вероятно да бъдат повдигнати – бъдете подготвени за тях и предварително бъдете готови с конструктивен отговор.

Помнете, че конструктивният подход с похвали в отговор на критиките е нещо, което може да бъде полезно в много ситуации – във формална или в неформална обстановка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.