07.11.2012

Жизнен цикъл на софтуерна разработка. Основни понятия

SDLCПроцесът на разработка на софтуер, известен също като жизнен цикъл на софтуерна разработка (Software Development Life Cycle – SDLC), е структура, наложена върху развитието на софтуерния продукт. Понякога се използват и термините  “жизнен цикъл на софтуера” (software life cycle) и “софтуерен процес” (software process).

Разработени са няколко модела на такива процеси, всеки от които описва различни подходи към задачите и дейностите, провеждани по време на процеса на разработка.

Тъй като в софтуерната индустрия се включват много различни процеси като анализ, разработка, поддържка и въвеждане в употреба на софтуерния продукт, а също така и софтуерните услуги (обучение, документация, консултации), много от големите и разрастващи се фирми, разработващи софтуерни продукти, прилагат различни методологии за управление на процеса по разработката.

Поради спецификата на разразботката на проекти по информационни технологии, и в частност – такива за софтуер, десетилетия наред се търси правилен начин за управлението им. Предвид, че все още много малка част от софтуерните проекти са успешни, а голяма част тези, които все пак успяват да постигнат целите и да доставят готов продукт, го правят за сметка на бюджета, времето за разработка и/ли липси или дефекти в определени функционалности, очевидно има нужда от ефективна методология, за да се подобри качеството и производителността на работа. За тази цел съвременните методологии за управление на жизнения цикъл на софтуерната разработка търсят повтаряеми и предсказуеми процеси, които могат да се внедрят по време на изграждането на софтуерния продукт и по този начин да спомогнат за повече успешни проекти.

Има разработени различни методологии и модели за управление, но всеки ръководител на проект решава сам или в зависимост от определени фактори. При различните софтуерни проекти изискванията са различни и по тази причина може да има и различни фази на SDLC според специфичните нужди на проекта и клиента. От своя страна това води и до различни подходи при разработка на софтуер, сред които може да се избира по време на изпълнението на софтуерния проект. Допълнителна роля може да има и практиката на съответната фирма с определени видове проекти за софтуер и доказани или категорично отхвърлени методологии в зависимост от опита и (от особено значение)

Фокусът на една поредица от статии ще е именно върху жизнения цикъл на софтуерна разработка (Software Development Life Cycle или накратко – SDLC) и една част от различните модели и методологии, разработени в помощ на оптмизиране на процеса по създаване на софтуер.

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.