26.11.2012

Стартъп vs предприемачество?

SstartUpНапоследък много се говори за стартъпи и иновации, има различни семинари и събития, свъразни с предприемачеството, но в крайна сметка няма ясно определение за това какво е стартъп и с какво се различава от предприемачеството.
На пръв поглед звучи ясно – едно и също са. Но погледнато по-надълбоко, се оказва, че всеки има собствено виждане по въпроса и твърде малко достоверна информация.

Моето мнение беше, че стартъпите са нов бизнес, който е първи и единствен по рода си. След основаването му се появяват други, които следват и дори подобряват модела му, но те вече не са startup-и, а просто предприемачи.

Въпреки това, личното ми мнение не ми стигна и реших да потърся повече информация по въпроса. Изводите, до които стигнах, бяха, че съм била права, но само донякъде.

Предприемачеството е изкуството да следваш иновационни идеи или сам да създаваш нови неща, трансформирайки финансови средства и бизнес нюх в икономически блага, според Scott Shane. Но предприемачество може да е както стартиране на нов бизнес, така и преструктуриране на организация, виждайки нови възможности за развитие. Тук се включва и сегментирането на една компания на отделни части, всяка от които функционира в различна бизнес сфера, с цел увеличаване на капитала.

“Най-добре предприемачеството може да бъде определено като преследването на възможност, без да се вземат предвид ресурсите, с които в момента разполагаш.”(Стивънсън, 1983 г.)

Иначе казано, основното понятие в предприемачеството е “преследване на възможности“.

Стартъпите, разбира се, няма как да се разглеждат отделно от предприемачеството. Те са част от него, както рекламата – от маркетинга и не могат да се противопоставят.
Според тълковните речници стартъп е “стопанска дейност или предприятие, което наскоро е започнало работа” (The Free Dictionary) или “ранен етап от жизнения цикъл на предприятие, в който предприемачът започва от идея, през осигуряване на финансиране, определяне на основна структура на бизнеса и започване на операциите или търговията.”(Business Dictionary)

Това обаче не е всичко.

Според Steve Blank startup е компания или временна организация, предназначена за търсене на повтаряеми или мащабируеми проекти. Този тип компании обикновено са новосъздадени, във фаза на развитие и търсене на пазари.

Исторически терминът “стартъп” става популярен в световен мащаб покрай “dot-com балона”, когато са създадени голям брой компании от този тип. По-късно той започва да се асоциира повече с технологични предприятия, създадени за голямо развитие.

Пол Греъм – създател на един от най-големите стартъп акселератори в света, дава следното определение:

A startup is a company designed to grow fast. Being newly founded does not in itself make a company a startup. Nor is it necessary for a startup to work on technology, or take venture funding, or have some sort of “exit”.

Следователно основното нещо за стартъпа е “растежът“.

В крайна сметка, за мен стартъпът е новосъздаден бизнес, който предлага нови продукти или услуги, основани на иновационни технологични решения, за които има търсене, но няма алтернатива на пазара, т.е. той има потенциала да се разрасне при подходящи условия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.