Tagged: модели за разработка на софтуер

V-образен модел (V-Shaped Model)

V-образният модел за SDLC е разширен вариант на Водопадния метод, но вместо процесът на разработка на софтуера да се движи линейно надолу,...