Tagged: социални мрежи

Как да ни забележат в Google+?

Напоследък съм станала привърженик на Google+… Първоначално ми се стори, че тази социална мрежа няма особен смисъл, но все пак...